Kontakti

Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e kërkuara!

Adresa

Rruga Tirana Blloku C/4/1
Hyrja C, Kati VIII, Nr. 83/84
Prishtinë, 10000, Kosova
E-Mail: info@dplus-ks.org
Tel: +383 (0)38 749 288
Maps view