Materialet Tjera

Lajmet e Rreme, Kërcënimi i Demokracisë

Më shumë

A multi-dimensional approach to disinformation

Më shumë

BBC News - Live Lesson/Fake News

Më shumë

How to Identify Fake News in 10 Steps

Më shumë

Fake News: Develop Your Fact-Checking Skills: Examples of Fake News

Më shumë

Fake News Is Everywhere, but Students Can Be Taught to Spot It, New Study Finds

Më shumë

Teaching Your Students About Fake News

Më shumë

The Right Way to Fight Fake News

Më shumë

Kosovo - fake news and politics

Më shumë

Fake News isn’t just an international problem

Më shumë

Fake News - studim

Më shumë